Vĩnh Long: Lựa chọn nhà thầu, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin nhà ở và thị trường bất động sản

MỘT GÓC VĨNH LONG

Ngày 30/9, ông Lê Quang Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số: 2614 /QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

MỘT GÓC VĨNH LONG
Một góc Vĩnh Long

Nội dung kế hoạch là: Thực hiện gói thầu dịch vụ tư vấn thu thập, tổng hợp và báo cáo chế độ thông tin nhà ở và thị trường bất động sản năm 2021, giá gói thầu này 447.119.400 đồng, từ nguồn vốn ngân sách. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tháng 10/2021. Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày.

Gói thầu mua sắm hàng hóa: Mua sắm trang trang thiết bị phục vụ quản lý hệ thống thông tin. Giá gói thầu này, 25.000.000 đồng, nguồn vốn ngân sách nhà nước, hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định rút gọn. Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu tháng 10/2021. Thời gian thực hiện hợp đồng 30 ngày. Tổng cộng giá các gói thầu: 472.119.400 đồng.

 

Theo đó, Sở Xây dựng Vĩnh Long sẽ tổ chức triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh

NHẬN THÔNG TIN QUA EMAIL