Vĩnh Long: Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Đông Bình

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Đông Bình thị xã Bình Minh Vĩnh Long

điều chính quy hoạch Tại KCN Đông Bình

Theo đó, điều chỉnh cục bộ ranh giới quy hoạch Đông Bình cho phù hợp với quy hoạch. Theo kế hoạch sử dụng đất của TX.Bình Minh và bổ sung đoạn kênh kết nối giữa KCN với sông Hóa Thành

Đồng thời, chuyển đất cây xanh giữa vỉa hè và lô đất nhà máy thành đất giao thông. Điều này nhằm đảm bảo tỷ lệ đất giao thông tối thiểu 10% theo QCVN 01:2021/BXD quy định. Điều chỉnh tăng đất công trình hành chính, dịch vụ do ranh quy hoạch thay đổi;

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Đông Bình thị xã Bình Minh Vĩnh Long
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp Đông Bình thị xã Bình Minh Vĩnh Long

Thay đổi cách ghi chỉ tiêu quản lý về chiều cao công trình cho phù hợp theo QCVN 01:2021/BXD. Chiều cao theo quy hoạch được duyệt được quản lý theo chiều cao mét nay chuyển thành quản lý theo số tầng. Sự thay đổi liên quan đến giải pháp quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật nhằm thuận lợi cho bước triển khai thực hiện dự án kết cấu hạ tầng KCN.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2779/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 và Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 06/02/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

UBND tỉnh Vĩnh Long giao Sở Xây dựng phối hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp Vĩnh Long. Bên cạnh đó, UBND thị xã Bình Minh thực hiện điều chỉnh quy hoạch và giám sát thực hiện công bố, công khai các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch theo quy định.

Đồng thời, giao Ban Quản lý các KCN Vĩnh Long, chủ đầu tư phối hợp Sở Giao thông Vận tải để thực hiện trình tự, thủ tục bổ sung đấu nối vào Quốc lộ 54 và triển khai thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng theo quy định hiện hành.

Tham gia thảo luận

Compare listings

So sánh

NHẬN THÔNG TIN QUA EMAIL